خدمات تولیدی و ساخت سازه

این خدمات شامل تمام فرآیندها و فعالیت های ساخت سازه فولادی و سوله سازی در استیلا می‌باشد.

خدمات فنی و مهندسی

این خدمات شامل تمام فعالیت های مهندسی و معماری در استیلا می‌باشد.

خدمات عمرانی و پیمانکاری

این خدمات شامل فعالیت های عمرانی و پیمانکاری در استیلا می‌باشد.