خدمات عمرانی و پیمان کاری استیلا

خدمات عمرانی و پیمان کاری

خدمات پیمان کاری ساختمانی استیلا شامل روش های مختلف سازماندهی، مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی می باشد.انتخاب روش پیمان کاری می تواند به طور قابل توجهی بر نتایج پروژه از جمله هزینه، برنامه زمان بندی و ریسک تأثیر بگذارد.در اینجا برخی از انواع اصلی خدمات پیمانکاری ساختمانی آورده شده است که هر کدام دارای ویژگی ها و مناسب بودن برای سناریوهای مختلف پروژه هستند:

قرارداد طراحی، پیشنهاد ساخت (DBB):

این یک رویکرد سنتی و متوالی است که در آن پروژه به فازهای مجزا تقسیم می شود.ابتدا مرحله طراحی تکمیل می شود و سپس پروژه در گروه استیلا بر اساس ساختار پروژه تعریف می شود.

مزایا:

تفکیک واضح مسئولیت های طراحی و ساخت.

برای پروژه های ساده با الزامات کاملاً تعریف شده مناسب است.

 قرارداد طراحی و ساخت (DB):

توضیحات:در یک قرارداد طراحی و ساخت،استیلا مسئولیت هر دو مرحله طراحی و ساخت را بر عهده دارد.کارفرما با استیلا بر مبنای خواسته هایش قراردادی را منعقد می کند و فرآیند را ساده می کند.

مزایا:

تحویل سریعتر پروژه به دلیل طراحی و ساخت همزمان.

کاهش ریسک برای کارفرما در مسئله طراحی و ساخت که به عهده گروه استیلا است.

افزایش همکاری بین مهندسان،معماران و مشاوران استیلا.

 مدیریت ساخت و ساز:

توضیحات:استیلا در طول مرحله طراحی برای ارائه اطلاعات در مورد قابلیت ساخت، بودجه بندی و برنامه ریزی با کارفرما جلسات متعددی تشکیل می دهد.کارفرما و استیلا برای مدیریت و کاهش ریسک ها با یکدیگر همکاری می کنند.

مزایا:

برنامه ریزی پروژه مشترک و مدیریت ریسک.

استیلا نقش یک مشاور قابل اعتماد را بر عهده می گیرد.

کنترل بهتر بر هزینه ها و زمان بندی.

 تحویل پروژه یکپارچه (IPD):

یک رویکرد بسیار مشارکتی است که در آن کارفرما و گروه استیلا به عنوان یک تیم واحد از ابتدای پروژه با هم کار می کنند.طرفین همه جوانب پروژه را با یکدیگر بررسی می کنند.

مزایا:

سطح بالای همکاری و شفافیت.

راه حل برای صرفه جویی در هزینه و بهبود عملکرد.

فرآیندهای حل مسئله و تصمیم گیری کارآمد.

قرارداد هزینه به علاوه:

توضیحات:در یک قرارداد به اضافه هزینه،;کارفرما هزینه های واقعی انجام شده به اضافه هزینه یا درصد مورد توافق را به استیلا می پردازد.این هزینه سربار و سود را پوشش می دهد.

مزایا:

شفافیت در هزینه ها

انعطاف پذیری برای تغییرات در طول پروژه.

منافع مالک و استیلا را همسو می کند.

ممکن است برای پروژه های با بودجه ثابت مناسب نباشد.

این ها برخی از انواع اولیه خدمات پیمان کاری ساختمانی استیلا هستند.انتخاب روش قرارداد بستگی به اهداف پروژه، پیچیدگی، تحمل ریسک و سطح مطلوب همکاری بین ذینفعان پروژه دارد.انتخاب مناسب ترین رویکرد پیمانکاری یک تصمیم حیاتی در مراحل اولیه یک پروژه ساختمانی است و می تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت آن تأثیر بگذارد.