خدمات استیلا

خدمات طراحی سوله و اسکلت

خدمات طراحی سوله و قاب شامل برنامه ریزی، ایجاد و مستندسازی طرح های سازه ای برای سوله ها و قاب های مورد استفاده در کاربردهای مختلف مانند ساختمان های مسکونی، تجاری، کشاورزی یا صنعتی است. این خدمات معمولاً توسط معماران، مهندسان سازه و متخصصان طراحی ارائه می‌شوند که در ایجاد سازه‌های سوله و قاب کارآمد، ایمن و زیبایی‌شناختی تخصص دارند. در اینجا توضیحات مفصل تری در مورد خدمات طراحی سوله و قاب آورده شده است:

1. طراحی مفهومی:

فرآیند طراحی با مفهوم سازی سوله یا قاب آغاز می شود. این مرحله شامل بحث و گفتگو با مشتریان برای درک نیازهای خاص، الزامات عملکردی و ترجیحات زیبایی شناختی آنها است

2. تجزیه و تحلیل سایت:

تجزیه و تحلیل سایت برای در نظر گرفتن عواملی مانند توپوگرافی، شرایط خاک، آب و هوا، و کدهای ساختمان محلی ضروری است. این اطلاعات بر یکپارچگی ساختاری و الزامات فونداسیون طراحی تأثیر می گذارد.

3. توسعه طراحی:

متخصصان طراحی از نرم افزار طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) برای ایجاد نقشه ها و نقشه های دقیق استفاده می کنند. این مرحله شامل:

طراحی معماری: تمرکز بر چیدمان، ظاهر و فضاهای داخلی سوله یا قاب.

طراحی سازه: تعیین عناصر سازه ای شامل تیرها، ستون ها و پی ها برای اطمینان از ایمنی و پایداری.

طراحی مکانیکال، برق و لوله کشی (MEP): شامل سیستم های HVAC، روشنایی، پریزهای برق و لوله کشی در صورت لزوم.

انتخاب مواد: شناسایی مواد مناسب بر اساس عواملی مانند استحکام، دوام، هزینه و زیبایی.

4. ایمنی و انطباق:

متخصصان طراحی اطمینان حاصل می کنند که طراحی سوله یا قاب با قوانین و مقررات محلی ساختمان مطابقت دارد. این شامل رسیدگی به الزامات ایمنی، حفاظت از آتش و دسترسی است.

5. بهره وری انرژی و پایداری:

در طراحی مدرن، تاکید بر رویه های انرژی کارآمد و پایدار است. طراحان ممکن است ویژگی هایی مانند عایق، روشنایی طبیعی و سیستم های انرژی تجدیدپذیر را برای کاهش مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی به کار ببرند.

6. تحلیل ساختاری:

مهندسان سازه طرح را تجزیه و تحلیل می کنند تا اطمینان حاصل کنند که می تواند بارها و نیروهای پیش بینی شده را تحمل کند. این تجزیه و تحلیل عواملی مانند باد، برف، فعالیت لرزه ای و بارهای زنده (به عنوان مثال، افراد و تجهیزات) را در نظر می گیرد.

7. برآورد هزینه:

برآوردگران هزینه، هزینه های ساخت و ساز پیش بینی شده را بر اساس نقشه های طراحی محاسبه می کنند. این به مشتریان کمک می کند تا تعیین کنند که آیا پروژه با بودجه آنها مطابقت دارد یا خیر.

8. اسناد ساخت و ساز:

نقشه های دقیق ساخت و ساز، مشخصات، و نقشه ها برای ارائه پیمانکاران با اطلاعات مورد نیاز برای ساخت و ساز ایجاد می شود. این اسناد شامل پلان طبقات، ارتفاعات، مقاطع، جزئیات و مشخصات مصالح می باشد.

10. کنترل کیفیت

11. تکمیل و تحویل