خدمات استیلا

خدمات مهندسی نقشه برداری

خدمات نقشه برداری نقش مهمی در فرآیندهای ساخت و ساز ساختمان و سوله ایفا می کند و داده ها و ابزارهای ارزشمندی را برای مهندسان و متخصصان ساخت و ساز فراهم می کند.

خدمات نقشه برداری

انتخاب و ارزیابی سایت:

قبل از شروع ساخت و ساز، اغلب از خدمات نقشه برداری برای ارزیابی سایت های ساخت و ساز بالقوه استفاده می شود. این شامل بررسی زمین و ایجاد نقشه های توپوگرافی برای درک زمین، شرایط خاک و عوامل محیطی است که ممکن است بر ساخت و ساز تأثیر بگذارد.

آزمایش خاک:

آزمایش و آنالیز خاک برای تعیین ترکیب خاک، ظرفیت باربری و سایر عوامل ژئوتکنیکی که بر پی و طراحی سازه تأثیر می گذارد.

جمع آوری داده ها و نقشه برداری:

برداشت با دوربین نقشه برداری و تعیین نقاط زمین با استفاده از کدگذاری ها و تعیین محل ارتفاع نقاط مختلف نسبت به نقطه مبدا تعیین شده جهت بررسی لول بودن سطح زمین پروژه.

بررسی های هوایی:

استفاده از بررسی های هوایی،تصاویر ماهواره ای برای جمع آوری تصاویر و داده های با وضوح بالا از محل ساخت و ساز.

نقشه برداری سودمند:

خدمات نقشه برداری به مکان یابی و نقشه برداری از تاسیسات موجود مانند خطوط آب، فاضلاب، گاز و برق کمک می کند. این اطلاعات برای جلوگیری از آسیب رساندن به تاسیسات در طول ساخت و ساز و برای برنامه ریزی کارآمد حیاتی است.

نقشه برداری زمین:

نقشه برداری قطعه به تعیین مرزهای دارایی، حق ارتفاق و حق تقدم کمک می کند، که برای تملک زمین و درک مقررات کاربری زمین ضروری است.

برنامه ریزی و طراحی سایت: 

نقشه های توپوگرافی دقیق و تصاویر هوایی در مرحله برنامه ریزی و طراحی سایت استفاده می شود. استیلا برای طراحی چیدمان ساختمان یا سوله با در نظر گرفتن عواملی مانند زهکشی،مسیرهای دسترسی و محوطه سازی بر این داده ها تکیه می کند.

ارزیابی اثرات زیست محیطی: 

خدمات نقشه برداری برای ارزیابی اثرات زیست محیطی و خطرات احتمالی استفاده می شود. این شامل نقشه برداری از مناطق حساس، تالاب ها و سایر عوامل محیطی است که باید در برنامه ریزی ساخت و ساز در نظر گرفته شوند.

نقشه برداری و چیدمان:

در طول ساخت و ساز، خدمات نقشه برداری و چیدمان از داده های نقشه برداری استفاده می کنند تا اطمینان حاصل شود که سازه ها دقیقاً مطابق با طراحی ساخته شده اند. این شامل قرار دادن دقیق ردپای ساختمان، فونداسیون ها و اجزای سازه است.

مستندات ساخته شده:

پس از ساخت و ساز، از خدمات نقشه برداری برای ایجاد اسناد ساخته شده استفاده می شود، که یک رکورد دقیق از تأسیسات ساخته شده ارائه می دهد. این برای مدیریت تاسیسات و هر گونه بازسازی یا توسعه آینده ضروری است.

طراحی فونداسیون و ملاحظات ژئوتکنیکی:

یکپارچه سازی داده های ژئوتکنیکی:

ادغام داده های بررسی ژئوتکنیکی در فرآیند طراحی پی برای اطمینان از پایداری و ظرفیت باربری.

انتخاب نوع پی:

انتخاب انواع پی مناسب (مانند پی های کم عمق یا عمیق) بر اساس شرایط خاک

تجزیه و تحلیل جغرافیایی:

خدمات نقشه برداری می تواند برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به الگوهای ترافیک، تراکم جمعیت و سایر عواملی که ممکن است بر ساخت و ساز ساختمان و سوله تأثیر بگذارد، به ویژه برای پروژه های بزرگتر یا توسعه زیرساخت ها استفاده شود.

نظارت بر پیشرفت ساخت و ساز:

ارزیابی ایمنی و ریسک:

خدمات نقشه برداری به ارزیابی ایمنی و ریسک کمک می کند و به مهندسان امکان می دهد خطرات بالقوه را شناسایی کرده و برای کاهش برنامه ریزی کنند. این شامل ارزیابی مناطق سیل، مناطق زلزله خیز و غیره است.

مدیریت داده های مکانی:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های مکانی استفاده می شود. این فناوری به تصمیم گیری آگاهانه در مورد ساخت و ساز، کاربری زمین و توسعه زیرساخت کمک می کند.

رعایت قوانین و مقررات:

خدمات نقشه برداری به اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات محلی ساختمان کمک می کند. با ترسیم دقیق ویژگی ها و مرزهای زمین، مهندسان می توانند از مسائل و اختلافات قانونی جلوگیری کنند.

مدیریت دارایی: 

هنگامی که یک ساختمان یا سوله ساخته می شود، خدمات نقشه برداری استیلا به مدیریت تسهیلات و دارایی کمک می کند. داده‌های جمع‌آوری‌شده در طول ساخت و ساز به بخشی از رکورد یک تأسیسات تبدیل می‌شود و به نگهداری و توسعه آینده کمک می‌کند.

به طور خلاصه، خدمات نقشه برداری جزء لاینفک کل چرخه عمر ساختمان و ساخت سوله هستند. آنها داده ها و ابزارهای ضروری را برای انتخاب سایت، طراحی، ساخت، ایمنی و مدیریت پس از ساخت فراهم می کنند. استفاده از خدمات نقشه برداری در ساخت و ساز به طور گسترده ای در زمینه مهندسی عمران و مدیریت ساخت و ساز شناخته شده و اجرا می شود.