خدمات فنی مهندسی استیلا

خدمات مشاوره طرح

مشاوره استیلا برای طرح ساخت یک سازه اسکلت فلزی یک مرحله حیاتی است که شامل چندین عنصر کلیدی، از جمله طرح توجیهی ساخت و ساز،برآورد مدیریت پروژه، و ملاحظات اقتصاد مهندسی است.این فرآیند برای پروژه های مسکونی، تجاری و صنعتی ضروری است. 

جنبه های مختلف مشاوره طرح

طرح توجیهی ساخت و ساز:

اهداف پروژه:

در مشاوره اولیه، اهداف پروژه مشخص می شود.آیا این یک پروژه مسکونی،تجاری یا صنعتی است؟هدف از ساختار (به عنوان مثال، مسکن، فضای اداری، کارخانه) چیست؟ درک اهداف اساسی است.

ارزیابی سایت:

تجزیه و تحلیل کامل سایت انجام می شود.این شامل ارزیابی مناسب بودن مکان،از جمله عواملی مانند توپوگرافی،شرایط خاک،نزدیکی به تاسیسات و انطباق با مقررات منطقه بندی است.

 برآورد بودجه و هزینه:

مشتریان برای پروژه بودجه تعیین می کنند.طرح توجیهی ساخت و ساز شامل برآورد هزینه اولیه می باشد.گروه استیلا امکان سنجی پروژه را با بودجه مشخص ارزیابی می کند.

ملاحظات زیست محیطی و مقرراتی:

ارزیابی اثرات زیست محیطی برای اطمینان از انطباق با مقررات زیست محیطی انجام می شود.استیلا اثرات بالقوه زیست محیطی را ارزیابی می کنند و در صورت لزوم برنامه های کاهش را توسعه می دهد.

محدوده پروژه و زمانبندی:

محدوده پروژه تعریف می شود و اندازه و ویژگی های ساختار قاب فلزی را مشخص می کند.یک برنامه اولیه پروژه ایجاد می شود که نقاط عطف کلیدی و جدول زمانی را برجسته می کند.

برآورد مدیریت پروژه:

انتخاب تیم پروژه:اعضای کلیدی استیلا شامل تیم پروژه معماران،مهندسان،پیمان کاران و پیمان کاران فرعی است که راه های ارتباطی آن ها و مزیت آن ها کاملا شفاف و مشخص است.

برآورد هزینه دقیق: یک برآورد هزینه جامع ایجاد می شود که هزینه ها را به دسته هایی مانند مواد، نیروی کار، مجوزها و هزینه های سربار تقسیم می کند.این برآورد به طور مداوم با پیشرفت پروژه اصلاح می شود.

ارزیابی ریسک:

ریسک های مرتبط با پروژه ساخت و ساز شناسایی و ارزیابی می شوند. یک برنامه مدیریت ریسک برای کاهش چالش‌های بالقوه، تاخیرها یا هزینه‌های بیش از حد ایجاد می‌شود.

تدارکات و زنجیره تامین:

استراتژی تدارکات  استیلا شامل تامین مواد و تجهیزات تعریف شده است.ملاحظات برای تامین منابع ورق آهن، بتن یا سایر مصالح ساختمانی جزء لاینفک این طرح است.

 کنترل کیفیت و ایمنی:

اقدامات کنترل کیفیت و پروتکل های ایمنی برای اطمینان از یکپارچگی پروژه و رفاه کارگران و ساکنان ایجاد می شود.

 اقتصاد مهندسی و نرخ بازده:

تحلیل هزینه و فایده: اقتصاد مهندسی شامل ارزیابی قابلیت مالی پروژه است.استیلا تجزیه و تحلیل هزینه و فایده، هزینه های پروژه را با منافع مورد انتظار آن با در نظر گرفتن عواملی مانند افزایش ارزش دارایی، درآمد اجاره یا پس انداز عملیاتی برای پروژه های تجاری یا صنعتی مقایسه می کند.

بازگشت سرمایه (ROI)

: ROIبرای تعیین بازده مالی مورد انتظار از پروژه محاسبه می شود. برای سازه های تجاری یا صنعتی، این شامل برآورد درآمد اجاره یا صرفه جویی در هزینه تولید می شود.

ارزش فعلی خالص (NPV)

: NPVارزش زمانی پول را محاسبه می کند و به ذینفعان کمک می کند ارزش جریان های نقدی آتی را در شرایط امروزی درک کنند.یک NPV مثبت نشان دهنده یک پروژه بادوام مالی است.

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر:نقطه سر به سر تعیین می شود، که نشان می دهد چه زمانی انتظار می رود پروژه شروع به تولید بازده مثبت کند.این برای ارزیابی جدول زمانی و پایداری مالی پروژه مهم است.

گزینه های تامین مالی و تامین مالی:گزینه های مختلف تامین مالی و تامین مالی مانند وام ها، کمک های بلاعوض یا سرمایه گذاری های خصوصی بررسی می شوند. نرخ های بهره و شرایط مرتبط با این گزینه ها بر امکان سنجی مالی پروژه تأثیر می گذارد.

 در نتیجه،در استیلا مرحله مشاوره برای پروژه ساخت اسکلت فلزی شامل برنامه ریزی دقیق، توجیه مالی و ملاحظات مدیریت پروژه است.این یک فرآیند چند رشته ای است که مهارت های مهندسی، اقتصاد و مدیریت پروژه را برای تضمین موفقیت طرح های ساخت و ساز مسکونی، تجاری و صنعتی ترکیب می کند. ذینفعان برای ارزیابی امکان سنجی، مدیریت ریسک ها و تصمیم گیری آگاهانه در مورد آینده پروژه همکاری می کنند.