خدمات فنی مهندسی استیلا

پیمانکاری ساخت و راه اندازی صنایع SME

برنامه ریزی و طراحی پروژه:

SME

نیازسنجی مشاوره:

این مرحله شامل همکاری نزدیک استیلا با مشتری برای شناسایی و درک نیازها و الزامات خاص آنها برای پروژه صنعتی است.این شامل ارزیابی هدف تسهیلات، ظرفیت، الزامات عملکردی و هر ویژگی تخصصی لازم برای برآورده کردن اهداف مشتری است.

طرح مطالعه و توجیه بازار:

قبل از ساخت و ساز،گروه استیلا یک مطالعه بازار برای ارزیابی تقاضا و دوام تاسیسات صنعتی پیشنهادی در بازار یا بخش صنعت خاص انجام می دهد.این مطالعه با اطمینان از همسویی پروژه با تقاضای بازار و امکان‌سنجی اقتصادی، به توجیه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

برنامه ریزی ساخت و ساز:

پس از تکمیل نیازسنجی و مطالعه بازار، گروه استیلا مرحله برنامه ریزی را که شامل تهیه طرح دقیق ساخت و ساز است، ادامه می دهد.این طرح اهداف، الزامات، بودجه و جدول زمانی پروژه را مشخص می کند.

چیدمان ماشین آلات مورد نیاز صنعت:

در پروژه های صنعتی، چیدمان ماشین آلات و تجهیزات برای بهره برداری کارآمد از تاسیسات حیاتی است.گروه استیلا برای طراحی طرحی که گردش کار، ایمنی و بهره وری را بهینه می کند، با مشتری همکاری می کند.

مشاوره واردات و نصب:

در مواردی که نیاز به واردات تجهیزات یا ماشین آلات تخصصی باشد، گروه استیلا با ارائه خدمات مشاوره ای، فرآیند واردات را تسهیل می کند.این شامل رسیدگی به تدارکات، گمرک و اطمینان از رسیدن و نصب به موقع تجهیزات است.

ساخت و ساز صنایع:

مسئولیت اصلی گروه استیلا، نظارت بر ساخت تاسیسات صنعتی، حصول اطمینان از همسویی آن با طرح های مصوب، استانداردهای کیفیت و الزامات نظارتی است. این شامل مدیریت تمام مراحل ساخت و ساز، از آماده سازی سایت تا تکمیل نهایی است.

از نقطه صفر تا محصول نهایی:

گروه استیلا پروژه را از مفهوم اولیه («نقطه صفر») به یک تأسیسات کاملاً عملیاتی و تکمیل شده («محصول نهایی») می رساند.این شامل تمام جنبه های ساخت، تدارکات و راه اندازی می شود.

همکاری مشتری:

در طول این فرآیند، گروه استیلا از نزدیک با مشتری همکاری می کند و به دنبال نظرات، بازخورد و تایید آنها در نقاط عطف مختلف پروژه است.این تضمین می کند که پروژه با چشم انداز و اهداف مشتری هماهنگ است.

کنترل کیفیت:

گروه استیلا اقدامات کنترل کیفی سختگیرانه ای را برای تضمین رعایت طرح ها و استانداردهای صنعتی تایید شده توسط ساخت و سازها اجرا می کند.این شامل بازرسی و آزمایش منظم است.

رعایت مقررات:

گروه استیلا تضمین می کند که پروژه با تمام مقررات از جمله قوانین ساختمان، استانداردهای ایمنی، و الزامات زیست محیطی مطابقت دارد.

مدیریت پروژه:

مدیریت اثربخش پروژه برای اطمینان از اینکه پروژه طبق برنامه و در حد بودجه باقی می ماند،ضروری است.گروه استیلا تمام مراحل پروژه را به صورت یکپارچه مدیریت می کند و کارفرما را بدون نگرانی می گذارد.

رضایت مشتری و پشتیبانی پس از ساخت:

پس از اتمام پروژه، گروه استیلا به دنبال بازخورد مشتری است و برای هرگونه مشکل پس از ساخت یا ادعای گارانتی پشتیبانی می کند.این تعهد به رضایت مشتری جزء خدمات گروه ساختمانی است.

به طور خلاصه،وظایف پیمان کاری گروه استیلا همه جنبه های توسعه پروژه های صنعتی،از نیازسنجی اولیه و مطالعه بازار گرفته تا ساخت،راه اندازی و پشتیبانی مداوم را در بر می گیرد.این رویکرد جامع تضمین می کند که تاسیسات صنعتی نه تنها نیازهای مشتری را برآورده می کند،بلکه به طور موثر عمل می کند و با تمام مقررات و استانداردهای مربوطه مطابقت دارد.