مشاوره طرح

خدمات معماری

نمونه توضیح این خدمت یا محصول

جرثقیل صنعتی

استیلا سازه

نمونه توضیح این خدمت یا محصول

شاپ درایینگ

استیلا سنگ

نمونه توضیح این خدمت یا محصول

مشاوره طرح

خدمات مهندسی

نمونه توضیح این خدمت یا محصول

جرثقیل صنعتی

بازرگانی استیلا

نمونه توضیح این خدمت یا محصول

شاپ درایینگ

سرمایه‌گذاری

نمونه توضیح این خدمت یا محصول

عنوان خدمت یا محصول

شرکت مهندسی پترو سازه پولاد « استیلا» به ریاست آقای مهندس باقرزاده فعالیت خود را از سال 1360 در حوزه ساخت و نصب سازه های فلزی از جمله اسکلت های فلزی پیچ و مهره ای، جوشی، سوله و سازه های صنعتی خاص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آغاز نمود.

عنوان خدمت یا محصول

شرکت مهندسی پترو سازه پولاد « استیلا» به ریاست آقای مهندس باقرزاده فعالیت خود را از سال 1360 در حوزه ساخت و نصب سازه های فلزی از جمله اسکلت های فلزی پیچ و مهره ای، جوشی، سوله و سازه های صنعتی خاص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آغاز نمود.
استیلا

روایت اعداد و ارقام

شریک تجاری
0 +
متراژ پروژه‌ها
0 +
سال تجربه
0 +
تنوع خدمت
0 +

آخرین مطالب